Älg med flagga

Kramälgar m.m.

Älg Sweden med flagga. Tre färger: röd, blå, vit
Mindre NS 565 Pris: 125:-

.