Älg kokett

Älgsouvenirer

Älg kokett. Tre storlekar. L: 6 cm / 55:-. L: 9 cm / 129:-.
L: 12 cm / 229:-.