Älg med halsduk

Kramälgar m.m.

Älg med halsduk. Höjd 16 cm. (NS 403).
Pris: 125:-